Welcome to Ningbo Suita Filter Material Co., Ltd.

Suita Vi lc lnh vc ng dng

Suita Vi lc lnh vc ng dng:
hóa hc:
Cht xúc tác, cacbonat coban, km oxit, cacbonat zirconi, than hot tính, cacbonat coban, borat, thuc nhum và trung gian, st oxit, Nickle, mui, oxit nhôm, titan dioxide, cht ph gia, glycerol, thuc tr sau, màu trng carbon en, km, canxi cacbonat vv
khai thác m:
Bùn , cht thi vàng, b tt phan bón, qung vanadi, kt thúc ca than á, than sch, t sét, cao lanh t sét, vv
luyn kim:
Vàng, molypden, chì, vanadi, niken, km, ng, vonfram, cacbua x vv
thc phm:
Nc fruite, suger, tinh bt, cht to ngt, bia, vv
Bo v môi trng:
X ly nc thi, máy ép bùn, kh lu hunh trong khí thi, bùn mui, tro bay, vv
www.filtercloths.cn
www.suitafilter.com
www.suitagroup.com